Програми

Нор 1

Super Minds 1

Програма HOP 1 е специално  за деца в първи и втори клас, които не са се занимавали писмено с английски език.  Работи се по системата на Cambridge „Super Minds”, която се фокусира върху активното развиване на мисловния процес  у учениците.  Тя предоставя разнообразни задачи, които имат за цел да развият паметта на децата, да подобрят концентрацията  и да събудят въображението им.
 
Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговаря на нуждите на съвременната класна стая.
Основните теми на програма Hop 1:
·        Числата от 1 до 10;
·        Цветовете;
·        Класната стая и предметите в нея;
·        Играчките;
·        Животните;
·        Храните;
·        Дните на седмицата;
·        Домът;
·        Дрехите;
·        Частите на тялото;
·        Празници.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
Учебната година в WonderLand:
·        Уводни часове от 19 до 30 септември (4 посещения).
·        Учебната година започваа на 3 октомври и продължава до 10 юни.
·        Посещенията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Нор 2

Super Minds 2

Програма HOP 2 е специално  за деца във втори и трети клас, които  са се занимавали  с английски език и имат стабилна основа.  Работи се по системата на Cambridge „Super Minds”, която е богата на лексика, граматични структури и се фокусира върху развитието на четирите основни езикови умения – слушане, говорене, четене и писане.  Тя предоставя разнообразни задачи, които имат за цел да развият паметта на децата, да подобрят концентрацията  и да събудят въображението им. 
Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговаря на нуждите на съвременната класна стая.
Основните теми на програма Hop 2:
·        Класната стая;
·        Моят ден, какво правя всеки ден;
·        Животните в зоологическата градина;
·        Града, в който живея;
·        Храни;
·        Мебелите вкъщи;
·        Чувства и емоции;
·        Транспорт;
·        Спорт.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
В края на учебната година децата, завършили успешно ниво НОР 2 имат възможност да се явят и да вземат първия детски сертификат на University of Cambridge – Starters.

Нор 3

Super Minds 3

Програма HOP 3 е специално  за деца в трети и четвърти клас, които  са се занимавали  с английски език и имат стабилна основа.  Работи се по системата на Cambridge „Super Minds”, която е богата на лексика, граматични структури и се фокусира върху развитието на четирите основни езикови умения – слушане, говорене, четене и писане.  Тя предоставя разнообразни задачи, които имат за цел да развият паметта на децата, да подобрят концентрацията  и да събудят въображението им. 
Учебната система е лесна за работа и богата на интерактивни и мултимедийни компоненти, така че да отговаря на нуждите на съвременната класна стая.
Основните теми на програма Hop 3:
·        Моето училище;
·        Здравословни храни;
·        Задачи вкъщи;
·        На разходка из града;
·        Техниката преди и сега;
·        В болницата;
·        Морският свят;
·        Пътешествие около света;
·        Ваканцията.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
В края на учебната година децата, завършили успешно ниво НОР 3 имат възможност да се явят и да вземат втория детски сертификат на University of Cambridge – Movers.

Grow up starter

MORE

Програма Grow Up Starter е специално за подрастващи, които не са изучавали английски език.  Работи се по системата на Cambridge „MORE!”, чиято основна идея е да въздейства върху въображението на учениците, да спечели вниманието им и да бъдат часовете по английски по- ефективни. Благодарение на разделите “Learn MORE about culture” учениците развиват мирогледа си. Новата лексика става активна благодарение на раздела “Language focus”. Учениците се насърчават да четат повече с разделите ”Read MORE for pleasure”.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
В края на учебната година учениците, завършили успешно ниво Grow Up Starter имат възможност да се явят и да вземат втория детски сертификат на University of Cambridge – Movers.

Grow up 2

Eyes Open 2

Програма Grow Up 2 е специално предназначена за тийнейджъри. Работи се по системата на Cambridge „Eyes Open”, разработена в партньорство с Discovery Education и има за цел да комбинира обучението по английски език с изследването на света. Тя осигурява видео материали, обхващащи глобални теми, с цел да мотивира учащите и да засили любопитството им към ученето. Съдържанието на всеки урок осигурява възможност за по-дълбоко разбиране на граматиката и по-лесно усвояване на лексиката. Внимателно подбраните упражнения развиват устното и писмено изразяване. Работната тетрадка включва онлайн упражнения и игри.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
В края на учебната година учениците, завършили успешно ниво Grow Up 2 имат възможност да се явят и да вземат последния от детските сертификати на University of Cambridge – Flyers.

Grow up 3

Eyes Open 3

Програма Grow Up 3 е специално предназначена за тийнейджъри. Работи се по системата на Cambridge „Eyes Open”, разработена в партньорство с Discovery Education и има за цел да комбинира обучението по английски език с изследването на света. Тя осигурява видео материали, обхващащи глобални теми, с цел да мотивира учащите и да засили любопитството им към ученето. Съдържанието на всеки урок осигурява възможност за по-дълбоко разбиране на граматиката и по-лесно усвояване на лексиката. Внимателно подбраните упражнения развиват устното и писмено изразяване. Работната тетрадка включва онлайн упражнения и игри.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.

Grow up 4

Eyes Open 4

Програма Grow Up 4  е специално предназначена  за тийнейджъри.  Работи се по системата на Cambridge „Eyes Open”,  разработена в партньорство с Discovery Education и има за цел да комбинира обучението по английски език с изследването на света. Тя осигурява видео материали, обхващащи глобални теми, с цел да мотивира учащите и да засили любопитството им към ученето. Съдържанието на всеки урок осигурява възможност за по-дълбоко разбиране на граматиката и по-лесно усвояване на лексиката. Внимателно подбраните упражнения развиват устното и писмено изразяване. Работната тетрадка включва онлайн упражнения и игри.
Извън основното съдържание на учебната система, децата се запознават с известни празници по света, имат възможност да посещават допълнителни часове за наваксване на пропуснат материал, а с родителите организираме индивидуални срещи с цел обратна връзка.
В края на учебната година учениците, завършили успешно ниво Grow Up 4 имат възможност да се явят на изпит  и да вземат сертификат на University of Cambridge – PET for Schools.