Правила и условия

Обхват на приложение:

Осъществявайки достъп до уебсайта на Уондърленд, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тези страници.

Съдържание на сайта:

Съдържание на сайта:
Съдържанието на уеб страниците на  Уондърленд е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма, без предварително писмено съгласие на  Уондърленд освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате уебстраниците на  Уондърленд на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на  Уондърленд за това. Някои индивидуални документи в нашите уебстраници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. 

Точност и истинност на информацията:

Този сайт и неговото съдържание се публикува за ваше удобство. Уондърленд не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достапът до тях е непрекъсваем. Уондърленд си запазва правото да редактира страниците си и да шрекратява достъпа до тях по всяко време.  Уондърленд се задължава да вземе всички разумни мерки, с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупреди всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появат в сайта и за тях Уондърленд не носи отговорност.

Гаранции:

Никакви гаранции от какъвто и да е вид,преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гарации за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпостта, акоуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. Уондърленд не еотговорна за каквито и да билко преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако Уондърленд е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на Уондърленд в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволенотот от закона.

Лична и некомерсиална употреба на информацията:

Сайтът на Уондърленд е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или предаване на информация, собственост на Уондърленд и този уеб сайт.

Защита на авторските права:

Уондърленд е изключителен собственик на идеята за осъществяването на сайта и всички приложения и модули на сайта www.wonderlandschool.net са собственост на Уондърленд. Автор на всички публикации и материали в сайта е Уондърленд. Ако забележите нарушение на авторските права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@wonderlandschool.net, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Уондърленд и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.wonderlandschool.net притежава Уондърленд. Потребителят и посетителят не може да копира и използва  информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Уондърленд. Всички права са запазени. При използването на материали от интернет страниците на  www.wonderlandschool.net, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

Линкове към други уеб страници и сайтове:

С цел да улесни достъпа ви Уондерленд може да изгради връзки към сайтове в интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на www.wonderlandschool.net могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макер че управлявае местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само перпоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Уондерленд няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинноста и точността на информацията, публикувана в тях. В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят идобавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквата и да е форма.
 
Забранена и непозволена употреба:
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията,снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост наУондерленд или неговите партньори за забранени от закона и несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъричрез e mail или през уеб страницата на Уондерленд, Вие приемате следните условия:
•         материалите не трябва да съсдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
•         вие трбва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от тоюитип, преди да изпратите материалите;
•         вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, койот сте предоставили и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, койот сте предоствили.
Уондерленд не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт и не носи отговорност за такова съдържание. Уондерленд може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта, Уондерленд си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допулнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между Уондерленд и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите, преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на Уондерленд и унищожавайки материалите,които сте „свалили“,  принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай че продължат съзнантелно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той прелага. Ва;ето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта посещавайки вече уеб страниците на Уондерленд, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки нашия уеб сайт.

Изявление за защита на личните данни:

Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са неодходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Контакт с нас:

Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Уондерленд и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: info@wonderlandschool.net.

С по-нататъшното си присъствие и използване на нашия уеб сайт, считаме, че приемате параметрите на това изявление.

Езиков център Уондърленд ООД, София, Лозенец